Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádosti o finanční dotace na rozvoj sportu

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0188/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0188/2022 ze dne 23.05.2022

6. Žádosti o finanční dotace na rozvoj sportu

Rada městské části

I. souhlasí

1. s poskytnutím dotací v celkové výši 1.500.000 Kč pro:

• SK Hala Lužiny, z. s., ve výši 800.000 Kč

• SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 450.000 Kč

• HC Kert Park Praha, z. s., ve výši 250.000 Kč2. s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

II. doporučuje

ZMČ1. schválit poskytnutí dotací v celkové výši 1.500.000 Kč2. schválit návrh smluv o poskytnutí dotace

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení