Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádosti o finanční dotace na rozvoj sportu

08. 06. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UZ 0262/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 08.06.2022

USNESENÍ číslo UZ 0262/2022 ze dne 08.06.2022

8. Žádosti o finanční dotace na rozvoj sportu

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotací v celkové výši 1.500.000 Kč pro:• SK Hala Lužiny, z. s., ve výši 800.000 Kč

• SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 450.000 Kč

• HC Kert Park Praha, z. s., ve výši 250.000 Kč2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 24.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Josef Zobal v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení