Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zajištění kompletního Místního informačně-orientačního systému (MIOS) pro Prahu 13

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 301/1999
 


 
I. REVOKUJEusnesení č. 267 ze dne 18.5.1999II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 29.06.99


ve spolupráci se ZS Ing. Mozrem a ZS Ing. Dvořákem připravit zadání soutěže na kompletní informačně-orientační systém (MIOS)