Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zajištění prostor pro občanské obřady

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 35/1999

 

usnesení  č. 035  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.       bere  na  vědomí             


 


skutečnost, že prostory užívané naší MČ na občanské obřady v objektu “ Branka”byly majitelem vypovězeny k 31.3.1999                     


 


     II     Souhlasí             


 


se záměrem využít na občanské obřady prostory nabízené firmou Navatyp a.s. v novém objektu AZ Hůrka o výměře 168,4 m2


 


     III.     ukládá


*


Starostovi


[STAR]


T: 28.02.99


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 28.02.99


 


připravit pro rozhodnutí MR podklady na využití prostor, včetně finančních nákladů na koupi nebo pronájem a nutnou rekonstrukci těchto prostor