Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zakoupení piána pro DK Prahy 13 – klub Hájek a převedení majetku

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 165/1999


 
 


 I. bere na vědomí


usnesení MR č. 627 z 30.11.99 ve věci zakoupení křídla PETROF pro DK Mlejn-klub Hájek


II. Souhlasís převodem křídla PETROF v pořizovací hodnotě 95 000 Kč z inventáře MÚ Praha 13 do inventáře DK Mlejn – klubu HájekIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.12.99podepsat smlouvu o převodu inventáře (piána) z inventáře MČ P 13 do inventáře DK Mlejn-klubu Hájek