Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zálohové mimořádné odměny pro starostu a jeho zástupce

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 473/1999


schvalujemimořádné odměny pro starostu a jeho zástupce ve výši dle přílohy předloženého materiálu