Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zamítnutí pronájmu nebytového prostoru Píškova 1962 a Suchý vršek 2117 náhradníkovi

21. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: UR 671/1999
 


 


 I. Souhlasí
a) s rozhodnutím ZS Webera nepronajmout NP Píškova 1960 (bývalá kočárkárna) panu Jaroslavu Studenkovi z důvodu záměru provozu Rychlého občerstvení a s přidělením tohoto NP náhradníkovi, t.j. pí Janě Hlaváčové
  1. se zamítnutím pronájmu nebytového prostoru Suchý vršek 2117 (bývalá kolárna) a Píškova 1962 (bývalá kočárkárna) náhradníkovi panu Jaroslavu Studenkovi  2. s nabídnutím NP Píškova 1962 v pořadí dalším žadatelům, t.j. pí Ariasové, resp. p.Václavu


Švendovi


d) s vyvěšením volného NP Suchý vršek 2117 na úřední desce k pronájmuII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.99zajistit potřebné náležitosti v souladu s rozhodnutím MR