Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Západní Město – vyhodnocení etapy přípravy a návrhu veřejně prospěšných staveb

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 163/1999 


 


 


bere na vědomí


vyhodnocení etapy přípravy a návrhu stavby “ Západní Město – veřejně prospěšné stavby – V 71, V 72, V 73, V 74, V 93, V 94”, Zpracované společností Západního Města, a.s.