Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Závěrečná zpráva o realizaci pomoci uprchlíkům z oblasti Kosova

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 131/1999


 
 


 


 


I. bere na vědomíže čerpání prostředků na pomoc uprchlíkům z oblasti Kosova bylo uzavřeno a že čerpaná částka činí celkem 50.000,- Kč 


II. schvaluje


předloženou zprávu o čerpání a použití finančních prostředků, které byly uvolněny z rozpočtových reserv MČ Praha 13 usnesením č. 106 ze 6. Zastupitelstva MČ Praha 13 z 23.6.1999