Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2021 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2021) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2021

25. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0147/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 25.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0147/2022 ze dne 25.04.2022

1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2021 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2021) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2021

Rada městské části

I. souhlasí

se závěrečným účtem MČ Praha 13 za rok 2021 (ročním rozborem hospodaření hlavní činnosti, zdaňované činnosti včetně správcovských firem, příspěvkových organizací) včetně finančního vypořádání za rok 2021, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 za jednotlivé ZŠ, MŠ, DDM, Středisko sociálních služeb Prahy 13, Rekreačního objektu Kozel a vypořádání hospodářského výsledku SF Centra a Ikon

II. souhlasí

s roční účetní závěrkou MČ Praha 13 za rok 2021

III. ukládá

Ing. Davidu Vodrážkovi předložit závěrečný účet MČ Praha 13 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2021) a roční účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 2021 ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 08.06.2022

IV. doporučuje

ZMČSCHVÁLIT1. závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2021 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2021) v těchto objemech:

Příjmy celkem 488.303.810 Kč

Výdaje celkem 480.320.550 Kč

Přebytek 7.983.260 Kč2. roční účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 20213. hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem MČ Praha 13 za rok 2021 v těchto objemech:

Výnosy celkem 56.737.780 Kč

Náklady celkem 47.240.560 Kč 

Zisk 9.497.220 Kč4. finanční vypořádání za rok 2021 viz důvodová zpráva5. návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 za jednotlivé ZŠ, MŠ, DDM, Středisko sociálních služeb Prahy 13, Rekreační objekt Kozel a vypořádání hospodářského výsledku správcovkých firem Centra a Ikon takto:5.1. převod výsledku hospodaření FZŠ Brdičkova 1878 ve výši 280.132,47 Kč takto:– do fondu odměn 100.000,00 Kč– do rezervního fondu 180.132,47 Kč5.2. převod výsledku hospodaření ZŠ Bronzová 2027 ve výši 448.074,22 Kč takto:– do rezervního fondu 448.074,22 Kč

5.3. převod výsledku hospodaření FZŠ prof.O.Chlupa, Fingerova 2186 ve výši 319.980,97 Kč takto:– do fondu odměn 159.990,00 Kč– do rezervního fondu 159.990,97 Kč

5.4. převod výsledku hospodaření ZŠ Janského 2189 ve výši 272.119,33 Kč takto:– do rezervního fondu 272.119,33 Kč

5.5. převod výsledku hospodaření ZŠ Klausova 2450 ve výši 286.244,34 Kč takto:– do rezervního fondu 286.244,34 Kč

5.6. vypořádání výsledku hospodaření ZŠ Kuncova 1580 ve výši 507.264,10 Kč takto:– pokrytí ztráty z hl. činnosti minulých období ve výši 507.264,10 Kč

5.7. převod výsledku hospodaření FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 150.939,62 Kč takto:– do rezervního fondu 150.939,62 Kč

5.8. převod výsledku hospodaření ZŠ Mládí 135 ve výši 94.286,65 Kč takto:– do rezervního fondu 94.286,65 Kč

5.9. převod výsledku hospodaření ZŠ Mohylová 1963 ve výši 71.487,31 Kč takto:– do rezervního fondu 25.626,33 Kč– pokrytí ztráty z roku 2020 45.860,98 Kč

5.10. převod výsledku hospodaření FZŠ Trávníčkova 1744 ve výši 194.738,01 Kč takto:– do rezervního fondu 194.738,01 Kč

5.11. převod výsledku hospodaření MŠ Běhounkova 2474 ve výši 16.695,00 Kč takto:– do rezervního fondu 16.695,00 Kč

5.12. převod výsledku hospodaření MŠ Herčíkova 2190 ve výši 48.587,79 Kč takto:– do rezervního fondu 48.587,79 Kč

5.13. převod výsledku hospodaření MŠ Horákova 2064 ve výši 104.694,51 Kč takto:– do rezervního fondu 104.694,51 Kč

5.14. převod výsledku hospodaření MŠ Hostinského 1534 ve výši 77.457,78 Kč takto:– do rezervního fondu 77.457,78 Kč

5.15. převod výsledku hospodaření MŠ Chlupova 1798 ve výši 67.337,00 Kč takto:– do rezervního fondu 67.337,00 Kč

5.16. převod výsledku hospodaření MŠ Chlupova 1799 ve výši 55.746,00 Kč takto:– do rezervního fondu 55.746,00 Kč

5.17. převod výsledku hospodaření MŠ Janského 2187 ve výši 25.514,17 Kč takto:– do rezervního fondu 25.514,17 Kč

5.18. převod výsledku hospodaření MŠ Janského 2188 ve výši 70.890,00 Kč takto:– do rezervního fondu 70.890,00 Kč

5.19. převod výsledku hospodaření MŠ Klausova 2449 ve výši 43.080,00 Kč takto:– do rezervního fondu 43.080,00 Kč

5.20. převod výsledku hospodaření MŠ Mezi Školami 2323 ve výši 3.740,00 Kč takto:– do rezervního fondu 3.740,00 Kč

5.21 převod výsledku hospodaření MŠ Mezi Školami 2482 ve výši 2.835,00 Kč takto:– do rezervního fondu 2.835,00 Kč

5.22. převod výsledku hospodaření FMŠ Mohylová 1964 ve výši 192.436,00 Kč takto:– do rezervního fondu 192.436,00 Kč

5.23. převod výsledku hospodaření MŠ Ovčí Hájek 2174 ve výši 87.957,00 Kč takto:– do rezervního fondu 87.957,00 Kč

5.24. převod výsledku hospodaření MŠ Ovčí Hájek 2177 ve výši 67.090,71 Kč takto:– do rezervního fondu 67.090,71 Kč

5.25. převod výsledku hospodaření MŠ Podpěrova 1880 ve výši 101.976,91 Kč takto:– do rezervního fondu 101.976,91 Kč

5.26. převod výsledku hospodaření MŠ Trávníčkova 1747 ve výši 48.046,49 Kč takto:– do rezervního fondu 48.046,49 Kč

5.27. převod výsledku hospodaření MŠ Vlachova 1501 ve výši 55.042,00 Kč takto:– do rezervního fondu 55.042,00 Kč

5.28. převod výsledku hospodaření MŠ Vlasákova 955 ve výši 117.853,05 Kč takto:– do rezervního fondu 117.853,05 Kč

5.29. převod výsledku hospodaření MŠ Zázvorkova 1994 ve výši 57.424,00 Kč takto:– do rezervního fondu 57.424,00 Kč

5.30. převod výsledku hospodaření DDM Stodůlky, Chlupova 1800 ve výši 33.892,00 Kč takto:– do rezervního fondu 33.892,00 Kč

5.31. vypořádání výsledku hospodaření RO Kozel, Vrchlabí 129 ve výši 1.701,13 Kč takto:

tj. pokrytí ztráty z hl. činnosti minulých období ve výši 1.701,13 Kč

5.32 převod výsledku hospodaření Středisko sociálních služeb ve výši 200.331,04 Kč– do fondu odměn 50.000,00 Kč– do rezervního fondu 150.331,04 Kč

5.33. vypořádání (převod) hospodářského výsledku a fondu dlouhodobé zálohy (fond oprav SVJ) správcovských firem zdaňované činnosti MČ Praha 13 za rok 2021:

a) hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši – převod na MČ Praha 13

– správcovská firma Centra a.s. 14.812.103,31 Kč– správcovská firma Ikon s.r.o. 1.296.365,26 Kč

b) fond dlouhodobé zálohy na byty a nebytové prostory ve vlastnictví MČ Praha 13 (fond oprav do SVJ)za rok 2021 ve výši – převod na SF– správcovská firma Centra a.s. 906.256,00 Kč– správcovská firma Ikon s.r.o. 773.148,00 Kč

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení