Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna data platby nájemného fy CUMBER cZ, a.s. za pronájem PNB

21. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: UR 672/1999


 
 


 


I. Souhlasí

  1. se změnou platby nájemného za pronájem PNB firmou CUMBER cZ, a.s.  2. s textem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu komplexu budov PNBII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.12.99Ing. P. Bratskému podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu komplexu budov PNB ze dne 23.9.1994 s úpravou článku III. odst. 4 – odstraněním slova “dopředu”