Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna organizačního uspořádání kontrolních mechanizmů – odbor vnitřního auditu a kontroly

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 454/1999

ukládá
*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 19.10.99


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 19.10.99doporučit auditorovi, se kterým bude uzavřena smlouva o zabezpečení průběžného auditu a ekonomického poradenství, zpracovat systémově kontrolní mechanizmus pro potřeby naší městské části (tj. jak pro samostatnou, tak pro přenesenou působnost).


Na základě tohoto materiálu zpracovat a předložit radě návrh změny organizačního uspořádání kontrolních mechanizmů v podmínkách MČ Praha 13