Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna rajonizace pro interní pacienty z Prahy 13

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 41/1999
 


 


 I. VYSLOVUJEnespokojenost občanů se stávajícím stavem hospitalizování interních pacientů v Nemocnici Na Františku
  1. pověřuje
*


Místní radu


[MR]


T: 28.02.99zahájit neprodleně jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o možnosti změny rajonizace do Fakultní nemocnice Motol