Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna tajemníka Legislativně právní komise MR

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 59/2000


 

I. ODvolává


z funkce tajemnice Legislativně právní komise pí Mgr. Gabrielu Strejčkovou z důvodu ukončení jejího pracovního poměru na MÚ Praha 13 


II. jmenujepí JUDr. Věru Adámkovou s účinností od 1. 2. 2000 tajemnicí Legislativně právní komise