Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna údaje v rejstříku škol a školských zařízení v případě ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 (v režimu „Lex UA“)

31. 07. 2023
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0320/2023

Dokumenty ke stažení