Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změny a úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu – červen 1999

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 416/1999

I. Souhlasí

se změnami a úpravami v příjmové a výdajové části rozpočtu za červen 1999


II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 21.09.99


doplnit materiál o bilanci VHČ formou tabulky


III. doporučuje mz


schválit změny úpravy v příjmové a výdajové části rozpočtu za červen 1999