Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změny a úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu MČ – červen 1999

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 110/1999
 


 schvalujezměny úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu MČ Praha 13 – červen 1999