Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změny a úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu MČ Praha 13 za červenec – září 1999

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 136/1999
 


 I. Souhlasíse změnami a úpravami v příjmové a výdajové části rozpočtu MČ Praha 13 za červenec – září 1999II. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 02.02.00předkládat napříště všechny rozpočtové změny doplněné o souhrnnou tabulku