Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změny a úpravy rozpočtu MČ P 13

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 65/1999

 

usnesení  č. 065  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            doporučuje  mz             


 

ke schválení změny a úpravy rozpočtu roku 1998 Městské části Praha 13