Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změny a úpravy rozpočtu za rok 1998

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 44/1999

schvaluje


změny a úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu za rok 1998