Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změny a úpravy rozpočtu

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 10/1998

 


     SCHVALUJE


    změny a úpravy rozpočtu za měsíc září – říjen 1998