Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zplnomocnění P.Webera – zástupce starosty k vydání pokynu o prodloužení lhůty splatnosti

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 293/1999
 


 
(původní text usnesení č. 293 je zrušen usnesením č. 486 z 11. RMČ – 29.5.2001)