Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o činnosti Společnosti Západního Města za rok 1998

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 76/1999

bere na vědomí


zprávu o činnosti Společnosti Západního Města v roce 1998