Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí 2023

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0338/2023

Dokumenty ke stažení