Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení MR

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 503/1999
 


 


 


 I. bere na vědomípředloženou Zprávu o plnění usnesení MR za uplynulé období a splnění uložených úkolů 


II. schvalujenové termíny nebo zrušení usnesení dle návrhů nositelů úkolů (část II.)