Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení MR – dodatek

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 207/1999

I. bere na vědomí


dodatek Zprávy o plnění usnesení MR, který obsahuje ta usnesení, u kterých ve Zprávě předložené na minulé schůzi MR, nebylo uvedeno aktualizované plnění úkolůII. schvalujenové termíny nebo zrušení usnesení dle návrhů nositelů úkolů s tímto dodatkem:


usnesení č. 432 / 21. 7. 1998 – uloženo ZS Weberovi : úkol zrušit


usnesení č. 448 / 21. 7. 1998 – uloženo ZS Weberovi : úkol zrušit