Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení MZ Praha 13

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 148/1999
 


 

schvaluje


předloženou Zprávu o plnění usnesení MZ Praha 13