Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení MZ Praha 13

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 44/1999 

Souhlasí


s předložením Zprávy o plnění usnesení MZ Zastupitelstvu MČ Praha 13 na jeho nejbližší zasedání