Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení MZ Praha 13

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 307/1999


Souhlasí

s předložením Zprávy o plnění usnesení MZ Zastupitelstvu MČ Praha 13 na jeho nejbližší zasedání