Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení MZ Praha 13

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 101/1999


 
 


 


 


I. schvalujepředloženou Zprávu o plnění usnesení MZ Praha 13II. RUŠÍ


své usnesení č. 041 ze dne 7.2.1999


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 24.06.99


podat interpelaci na zasedání ZHMP ohledně žádosti MČ Praha 13 o změnu rajonizace pro interní pacienty Prahy 13 z nemocnice Na Františku na FN Motol