Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení MZ

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 27/1999


 
 


 


 


schvalujepředloženou Zprávu o plnění usnesení MZ