Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o stavu objektu KD Mlejn

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 82/1999

 

usnesení  č. 082  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


 


             bere  na  vědomí             


 


předloženou informaci Odboru investora MČ P 13 o stavu objektu DK Mlejn