Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o stavu zdravotnictví – návrh opatření

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 54/2000

I. bere na vědomí


návrh řešení vypracovaný ve spolupráci odboru zdravotnictví a zdravotní komise, vyplývající ze “Zprávy o stavu zdravotnictví MČ Praha 13”II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


KT: 30.06.00


průběžně sledovat plnění opatření navržených zdravotní komisí MR