Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o stavu zdravotnictví

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 149/1999
 


 


 I. schvalujezprávu o stavu zdravotnictví MČ Praha 13, zpracovanou Kontrolní komisí místní rady, včetně navržených opatřeníII. pověřuje

*


Místní radu


[MR]


T: 31.01.00zajištěním realizace všech navržených opatření, uvedených v příloze materiálu