Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o výsledku kontroly OHS

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 389/1999


 

I. schvaluje


zprávu o výsledku kontroly Odboru hospodářské správy MÚ


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 26.8.99

  1. snížení o 1 pracovnici na oddělení technicko-hospodářském

  1. zajistit vyvěšení inventurních seznamů ve všech kancelářích do 12.8.993) řešit ve své kompetenci, případně příkazem tajemníka


a) převod inventáře


b) pobyt pracovníků OHS v mimopracovní době, uvádět jako pracovní událost


c) závady v úklidu – hlášení


d) kopírování materiálů pro Místní rady a MZ na velkokapacitních kopírkách OHS


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.9.99zařazení pojistného domu kultury – Mlejn, kina Stodůlky a rozestavěného hotelu Třebonice, do pojistné smlouvy o majetku MČIV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 26.8.99zahrnout do plnění pojistného řízení, také pojištění škod způsobených vandalismem


V. ukládá


*


Starostovi


[STAR]


T: 30.9.99


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.9.991) projednat s policií České republiky, umístění značky “zákaz zastavení” na parkovišti před úřadem


2) projednat s policií České republiky a s policií městskou, nedostatky v působení policie během uplynulého období a uzavření písemné dohody pro příští obdobíVI. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: průběžně


prostřednictvím Odboru vnitřního auditu a kontroly věnovat zvýšenou pozornost a provádět kontrolu využití služebních vozidel a oprávněnosti jízdVII. ukládá

*


kontrolní komisi


[]


T: 31.12.99provést kontrolu nákladů na stěhování po skončení akce stěhování odborů na konci roku 1999