Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o výsledku kontroly OSOM

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 619/1999
 


 
I. bere na vědomízprávu o výsledku kontroly OSOM provedenou kontrolní komisíII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 14.12.99projednat výstupy kontroly s vedoucí OSOM a připravit návrhy na opatření na příští jednání radyIII. MĚNÍ
pořadí kontrolních akcí určených v usnesení č. 449 z 15. schůze MR 31.8.99 takto:
  1. záležitosti občansko-správní, přestupky – termín leden 2000  2. EKO (vč. daní a poplatků) – termín březen 2000