Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o zhodnocení vývoje zaměstnanosti MÚ v roce 1998

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 18/1999

 

usnesení  č. 018  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999       


             bere  na  vědomí             


 

předloženou zprávu o vývoji zaměstnanosti na MÚ MČ Praha 13 v roce 1998, analýzu odměňování zaměstnanců MÚ a nástin dalšího vývoje zaměstnanosti na MÚ