Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpravodaj STOP

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 146/1999
 


 


 


I. bere na vědomíanalýzu vydávání časopisu STOP za uplynulý rok, ve kterém působila nová redakční radaII. Souhlasís postupnou realizací námětů redakční radyIII. ODvoláváz funkce šéfredaktora RNDr. Jiřího Maška, CSc.IV. pověřujevýkonem funkce šéfredaktora člena redakční rady, Mgr. Petra KrajánkaV. ukládá

*


redakční radě STOP


[]


T: 31.05.991/ vypracovat návrh nového pojetí časopisu včetně návrhu rekonstrukce redakční rady a


prostorového řešení redakce STOP a TV vysílání


2/ předložit roční vyhodnocení zpravodaje STOP k 31. březnu roku 2000


VI. schvaluje


ceník inzerce pro televizní vysílání – zaváděcí ceny

  • odvysílání reklamního šotu – 30 sec. = 1000 Kč  • odvysílání oznámení o sponzorování pořadu – 15 sec. = 1000 Kč  • odvysílání reklamního rozhovoru nebo komerční reportáže – 1 min. = 1000 Kč