Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zřízení a personální složení komisí rady

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0464/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0464/2022 ze dne 21.11.2022

11. Zřízení a personální složení komisí rady

Rada městské části

I. zřizuje

• Komisi bytovou a nebytovou
• Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí
• Komisi škodní a pro likvidaci majetku
• Komisi územního rozvoje
• Komisi dotační pro sociální oblast
• Umisťovací komisi Domova pro seniory Zity Kabátové
jako poradní a iniciativní orgány Rady městské části Praha 13

II. jmenuje

personální složení jednotlivých komisí:
• Komise bytová a nebytová
předsedkyně: Ing. Petra Dymlová
místopředsedkyně: Ivana Todlová
členové: David Zelený, Mgr. Yveta Kvapilová, Ing. Pavel Prokeš
tajemnice: Mgr. Kateřina Benešová

• Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
předseda: Ing. Vít Bobysud
místopředsedkyně: Mgr. Blanka Vildová
členové: PhDr. Pavla Kosinková – pedagogicko-psychologická poradna
Mgr. Lucie Kolářová – pedagogicko-psychologická poradna
Mgr. Andrea Kroftová – FZŠ prof. Otakara Chlupa
MUDr. Zora Benáková – pediatr
npor. Bc. Jaroslava Vítková – PČR
tajemnice: Bc. Anna Pospíšilová

• Komise škodní a pro likvidaci majetku 
předseda: Ing. Vít Bobysud
místopředsedkyně: Mgr. Yveta Kvapilová
členové: Mgr. Michal Prošek, Ing. Jaroslav Mareš, Bc. Eliška Zemanová, DiS., JUDr. Věra Adámková, Ing. Jiřina Kratochvílová, Olga Faltejsková, Ivana Todlová
tajemnice: Ing. Milada Martinovská

• Komise územního rozvoje
předseda: Ing. Josef Zobal
členové: Ivana Todlová, Ing. David Vodrážka, Petr Zeman, Ing. Tomáš Círus
tajemnice: Ing. Jitka Šrámková

• Komise dotační pro sociální oblast
předsedkyně: Mgr. Yveta Kvapilová
místopředseda: Ing. Vít Bobysud
členové: Daria Křivánková, Ing. Milada Staňková
tajemník: Bc. Petr Syrový

• Umisťovací komise Domova pro seniory Zity Kabátové
předsedkyně: Mgr. Yveta Kvapilová
místopředsedkyně: Ing. Petra Dymlová
členové: Ing. Vít Bobysud, Mgr. Blanka Vildová, Bc. Petr Syrový
tajemnice: Bc. Iva Dvořáčková

III. ukládá

• Ing. Petře Dymlové, předsedkyni Komise bytové a nebytové
• Ing. Vítu Bobysudovi, předsedovi Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
• Ing. Vítu Bobysudovi, předsedovi Komise škodní a pro likvidaci majetku
• Ing. Josefu Zobalovi, předsedovi Komise územního rozvoje
• Mgr. Yvetě Kvapilové, předsedkyni Komise dotační pro sociální oblast
• Mgr. Yvetě Kvapilové, předsedkyni Umisťovací komise Domova pro seniory Zity Kabátové
předložit Radě městské části Praha 13 návrh statutu komise

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení