Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zřízení a provozování hlídaného parkoviště na území MČ Praha 13

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 50/2000


 

I. bere na vědomí


návrh na zřízení veřejného hlídaného parkoviště na pozemku ve správě TSK v ulici Běhounkova v Nových ButovicíchII. poDMIŇuje


souhlas se zřízením a provozováním veřejného hlídaného parkoviště předložením průkazného souhlasu nadpoloviční většiny obyvatel ul. Běhounkova s touto aktivitou s tím, že průzkum zpracuje navrhovatel, tj. TSK