Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zřízení a provozování hlídaného parkoviště na území MČ Praha 13

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 260/1999

I. Souhlasí


se zřízením a provozováním veřejného hlídaného parkoviště na území MČ Praha 13


II. schvaluje


návrh na zřízení a provozování veřejného hlídaného parkoviště na pozemku ve správě TSK v lokalitě


P e t r ž í l k o v a


s tím, že parkoviště bude oploceno a bude zaveden nepřetržitý provoz


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.05.99


zajistit zaslání usnesení Místní rady MČ Praha 13 odboru dopravy MHMP a TSK se žádostí o zveřejnění záměru na pronájem majetku města a vyhlášení veřejné obchodní soutěže na provozovatele uvedeného parkoviště