Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zřízení Rady školy Kuncova 1580

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 654/1999 


 


I. Souhlasí


se zřízením Rady školy při ZŠ Kuncova 1580


II. ZŘIZUJE


jako zřizovatel ZŠ Kuncova 1580 dle § 17 b, odst. 1, zákona 564/1990 Sb., v platném znění, Radu školy při ZŠ Kuncova 1580 s účinností od 1. 1. 2000 


III. jmenuje


jako zástupce MČ Praha 13 do výboru této školské rady následující poslance:


Mgr. Karla Vostárka


RNDr. Miloše Gregara


IV. ukládá

*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 31.12.99vypracovat zřizovací listinu v intencích § 17 d, zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění