Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zřízení věcného břemene pro kulturní zařízení v Nákupním středisku Velká Ohrada

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 161/1999

 
 


 


bere na vědomí


informaci o usnesení rady ZHMP č. 1345 z 30.11.99, kterým rada ZHMP schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zřízení věcného břemene ( užívání zařízení městskou částí Praha 13) v kulturním zařízení Nákupního centra Velká Ohrada


II. Souhlasís uvolněním částky 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy MČ na účelovou neinvestiční dotaci na zřízení věcného břemene v kulturním zařízení Velká Ohrada. Touto částkou poskytnutou z rozpočtu MČ Praha 13 se doplňuje částka 9 mil. Kč, která byla uvolněna z rozpočtu MHMPIII. pověřuje

*


Místní radu


[MR]


KT: 31.01.00dopracováním a schválením smluvních vztahů souvisejících se zřízením věcného břemene pro kulturní zařízení v nákupním centru Velká OhradaIV. VYHRAZUJE SIdodatečné seznámení s uzavřenými smluvními vztahy, souvisejícími s touto otázkou