Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zřizovací listina, Statut a Organizační řád “Domu kultury Praha 13

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 118/2000

 

I. Souhlasí

s návrhem nové “Zřizovací listiny”, “Statutu” a “Organizační řádu” Domu kultury Praha 13


II. DOPORUČUJE MZ


1/ schvÁlIT


předloženou “Zřizovací listinu”, “Statut” a “Organizační řád” Domu kultury Praha 13


2/ ZRUŠIT


Zřizovací listinu a Statut DK JZM (schváleno usnesením zastupitelstva č. 3 a 4


ze dne 12. 3. 1991 a 29. 4. 1991)