Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zrušení rozhodnutí o vyloučení uchazeče z veřejné soutěže pro opravy místních komunikací ve správě MÚ MČ Praha 13

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 84/1999

 

usnesení  č. 084  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


     I.       RUŠÍ     


 


rozhodnutí zadavatele veřejné soutěže ze dne 26.1.1999, kterým došlo k vyloučení účastníka soutěže f. EKIS, spol. s r.o. , se sídlem Kuncova 5 v Praze 5, neboť skutečnosti obsažené v důvodové zprávě k návrhu tohoto usnesení plně nasvědčují tomu, že tento účastník byl ze soutěže nepochybně vyloučen neoprávněně.   Tento účastník , na základě hodnocení jeho podané nabídky , se v soutěži se svojí nabídkou umístil na druhém místě za vítězným uchazečem.  Jinak se na výsledcích  hodnocení soutěžních nabídek nic nemění.


 


     II.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 25.02.99


 


podepsat rozhodnutí, kterým se zrušuje  rozhodnutí  o vyloučení uchazeče EKIS spol. s  r.o. ,a toto rozhodnutí zaslat tomuto uchazeči společně s omluvným dopisem.


 


     III.     ukládá       

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 28.02.99


 


vyvodit z chybného postupu důsledky