Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zrušení soutěže Veřejná zakázka výzvou – stěhovací práce

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 319/1999


 

I. bere na vědomí


výsledek jednání Komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky výzvou – stěhovací práce ze dne 8.6.1999 ve věci zrušení veřejné zakázkyII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.06.99oznámit zrušení veřejné zakázky vyhlášené výzvou všem účastníkům