Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

ZŠ Trávníčkova 1744 – Sportovní hry

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 233/1999

I. Souhlasí


s poskytnutím částky 10 000 ,-Kč základní škole Lužiny 06 Trávníčkova 1744 na nákup odměn pro finalisty sportovních her ve škol. roce 1998-99.


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.05.99


ve spolupráci s referátem pro děti, mládež a tělovýchovu zaslat schválenou dotaci na účet příslušné školy, a to k tíži rozpočtu MÚ MČ Praha 13, odd.par.3421 – Využití volného času dětí a mládeže, pol.5229.