Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvýšení cen za inzerci v časopise STOP

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 19/1999

 

usnesení  č. 019  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999       


            Souhlasí             


 


v souladu se Statutem zpravodaje STOP, čl. VIII, bod 4 se zvýšením cen za  inzerci dle návrhu ceníku, zpracovaného redakční radou a předloženého šéfredaktorem  STOPu