Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvýšení nájemného v bytových domech

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 276/1999

I. bere na vědomí
stanovisko bytové komise


II. Souhlasíaby nárůst nájemného v bytových domech byl dle rozhodnutí Ministerstva financí 9,3% a to od 1.7.1999.


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.06.99


zajistit ve spolupráci se SF


1. splnění usnesení MR a


2. předložení upraveného rozpočtu SF na 2.pololetí r.1999