Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvýšení osobních příplatků u některých vedoucích odborů

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 522/1999
 


 


 


schvaluje


zvýšení osobních příplatků u některých vedoucích odborů MÚ dle upravené přílohy předloženého materiálu s účinností od 1. 11. 1999